Asked By: Blake Hernandez Date: created: Aug 31 2023

Contents

Wat is de betekenis van Inshallah

Answered By: Peter Morris Date: created: Sep 01 2023

Een stoomcursus Arabisch is essentieel om succesvol te zijn – Als je zaken gaat doen met het buitenland, dan loop je natuurlijk tegen de taalbarrière aan. Daarom krijg je van ons alvast een lesje met de belangrijkste zinnen en woorden in het Arabisch.

Een woord wat u vast kent is ‘Inshallah’. Dit betekent zoveel als ‘als Allah het wil’ en wordt gebruikt in zeer uiteenlopende situaties. Het is een verwijzing naar de toekomst waar alles van de wil van Allah afhangt. Dus als je tegen iemand zegt ‘ik zie je morgen’ is ‘Inshallah’ helemaal geen gek antwoord.

Zelfs als je vraagt of iemand een rapport morgen toe zal sturen, kan daarop met ‘Inshallah’ geantwoord worden. Begroetingen:

 • Als iemand je begroet, dan zegt die persoon ‘Assalaam Alaikum’ wat ‘vrede zij met u’ betekent. Het antwoord hierop is ‘Wa Alaikum assalaam’ wat ‘en moge de vrede met u zijn’ betekent. Deze zin is de meest gebruikte zin om mee te begroeten.
 • Een andere – wat populairdere – begroeting is bijvoorbeeld ‘marhabbah’. Een soort ‘hoi’. Hierop antwoord je ‘marhabbteen’. ‘Goedemorgen’ is ‘Sabah al khair’ en de bijbehorende reactie is ‘Sabah al noor’ en ‘goedemiddag/goedenavond’ is ‘Masah al khair’ en hierop antwoord je dan ‘Masah al noor’.
 • Hoe gaat het met u? – Kaifa Haloki (vrouwen) Kaifa Haloka (mannen)
 • En met u? – Wa ant? / Wa anti? (vrouwelijk)
 • Goed – Jayed
 • Hoe heet u? – Aysh ismuk?
 • Ik heet Jaap – Ismi Jaap.
 • Spreekt u Engels? – Titakellem ingleezi?
 • Ik spreek geen Arabisch – Ana la atakellem al arabi.
 • Ik spreek Engels – Atakullum inglieezi.
 • Tot ziens – Maasalaamah
 • Goedenacht – Tosbeho khair/Tosbeheena khair (als je het tegen een vrouw hebt)

Welkom heten:

 • Ook is het belangrijk hoe je reageert als je welkom geheten wordt. ‘Welkom’ is ‘Ahlan wa sahlan’. Hierop zijn verschillende antwoorden mogelijk. Zo zeg je tegen een man ‘Ahlan beek’, tegen een vrouw ‘Ahlan beech’ en tegen een gezelschap/groep ‘Ahlan beekum’. Deze beleefdheid wordt vaak gebruikt bij kennismakingen.
 • Vervolgens zal men vragen hoe het met je gaat: ‘Keef haluk?’. Het gebruikelijke antwoord hierop is ‘Al hamdu lillah bi khair’, wat zoveel betekent als ‘Allah zij gedankt, goed’. Maar je kunt ook kiezen voor ‘Ana bikhayr, shukran’ en dan zeg je ‘het gaat goed met me, dank u’.

Basis vocabulaire om zaken te doen in het Arabisch:

 • Perfect – Tamaam
 • Later – Baadin
 • Nu – Dilwaati
 • Vandaag – Ilyoum
 • Morgen – Bukra
 • Ik zie u morgen – Ashoofook bukra
 • Natuurlijk – Tabaan
 • Ja – Naam
 • Oke – Aywa
 • Nee – La
 • Dank u – Shokran of Mushkoor
 • Graag gedaan – Aafwaan
 • Alstublieft – Min fudluk
 • Hoeveel kost dit? – Kam howa thamanoh?
 • Geld – Feloos
 • Hotel – Fon doq
 • Werk – Shoghol
 • Hoe heet dit in het Arabisch? Ma esmoho bel arabiah?
 • Kunt u me helpen? – Hal Beemkanek mosa dati?
 • Ik begrijp het niet – La afham
 • Ik weet het niet – Ma adhri
 • Sorry, ik begrijp u niet – Fwan
 • Het spijt me, mijn excuses – Aasef

Drinken:

 • Water – Moya
 • Thee – Shahi
 • Melk – Haleeb
 • Koffie – Gahwah
 • Suiker – Sokar

Vervoer:

 • Auto – Sayara
 • Vliegtuig – Tayarah

Richtingen:

 • Straat – Sharee
 • Rechtdoor – Sida
 • Links – Yasar
 • Rechts – Yameen

Nummers:

 • 0 – siffr
 • 1 – wahid
 • 2 – itnain
 • 3 – thalatha
 • 4 – arba
 • 5 – khumsah
 • 6 – settah
 • 7 – sabaa
 • 8 – thamaaneeya
 • 9 – tissaa
 • 10 – asharah
 • 20 – ishrin
 • 30 – thalath een
 • 40 – arba een
 • 50 – khamseen
 • 100 – miyya
 • 200 – mittain
 • 251 – thalatha miyaa
 • 400 – arba miyya etc
 • 1000 – alf

Waarom zeg je mashallah?

Dit zegt google: ¨ mashallah¨ betekent wat God heeft gewild. Het wordt gebruikt om te zeggen dat er iets goed gebeurd is.

Kan je als christen inshallah zeggen?

Waarom God een sneltoets heeft Que Veut Dire Inchallah I k heb God gevonden. Afgelopen maandag. Tussen de ¥ en de ©. Toen ik tijdens de Arabische les op zoek ging naar de shadda, stond God plots voor me, in mooie krullende lijnen op het toetsenbord van mijn gsm: الله, Dat een Arabisch toetsenbord een God-toets heeft, is misschien zo gek nog niet.

 1. Zelfs Arabische christenen kunnen Allah nauwelijks nog wegdenken uit hun dagelijkse taalgebruik.
 2. Wanneer ik ‘s ochtends aan de taxichauffeur mijn bestemming vertel, is het antwoord doorgaans niet “ok,” maar “Inshallah,” oftewel als het God belieft.
 3. Hoewel een gelovige in hart en nieren inderdaad “Inshallah” gebruikt om te zeggen “ja, met de wil van God,” wordt de uitdrukking ook veelvuldig gebruikt als synoniem voor “misschien,” “we zien nog wel,” “hopelijk” of “nooit van m’n leven,” aan de goede verstaander de keuze.

Als ik iemand wil feliciteren met een nieuw huis of een nieuwe auto, dan zeg ik niet hoe mooi ik de nieuwe aanwinst wel vind, maar zeg ik overtuigd “mashallah,” oftewel God heeft het gewild. Hierdoor weet de gecomplimenteerde dat ik zijn of haar fortuin beschouw als een geschenk van God en ik daardoor geen afgunst koester. Que Veut Dire Inchallah Een greep uit het dagelijkse aanbod voor zij die de God-toets graag wat vaker benutten:

Wallah Bij God / ik zweer het / echt waar والله
Inshallah Als het God belieft إن شاء الله
Mashallah Wanneer je iemand een compliment geeft over een prestatie, eigendom of eigenschap en insinueert dat deze verkregen werd dankzij God ما شاء الله
Allah maak God zij met u (een populaire afscheidsgroet) الله معك
Smallah aleik Moge God je beschermen (letterlijk: de naam van God op jou). Dit zeg je bijvoorbeeld wanneer iemand verschiet. اسم الله عليك
Alhamdulillah Lof komt aan God toe (ook gebruikt als synoniem voor ‘gelukkig’) الحمد لله
Alhamdulillah assalameh Lof komt aan God toe voor de veiligheid (wanneer iemand ergens veilig aankomt) الحمد لله على السلامة
Astaghfer allah Ik vraag God om vergiffenis. Dit kan je ook zeggen wanneer je uit frustratie een vloekwoord wilt gebruiken, maar je jezelf inhoudt. أستغفر الله
Subhanallah Glorie aan God (wanneer je iets moois ziet) سبحان الله
Allah yisaamhak Moge God je vergeven (wanneer je teleurgesteld bent in iemand) الله يسامحك
Bismillah In de naam van God (wanneer je een handeling aanvangt, bijvoorbeeld rijden of eten) بسم الله
Allah yikhaliek Moge God je bewaren. Dit kan je ook zeggen als antwoord op een compliment. الله يخليك

Waarom God een sneltoets heeft

Asked By: Howard Jenkins Date: created: Apr 22 2023

Wat moet je zeggen als je vergeten bent om Bismillah te zeggen

Answered By: Joshua Taylor Date: created: Apr 22 2023

Als diegene vergeet de Naam van Allah te noemen, laat hem dan zeggen ‘ Bismillaahi, Awwalahoe wa Aakhirahoe ‘ (in de Naam van Allah in het begin en aan het eind).’

Hoe begroet je iemand in islam?

Vredesgroet in de Islam In de naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle. Alle lof behoort toe aan Allah, en moge Allah vrede en zegeningen schenken aan de Profeet Mohammad (saw), zijn familieleden, metgezellen en eenieder die in zijn voetsporen treedt tot aan de Dag des Oordeels.

Toen de Islam is gekomen heeft Allah de Verhevene de groet voorgeschreven aan de gelovigen, deze groet is de vredesgroet namelijk: Assalamo Alaykom Warahmatollahi Wabarakatuh. Allah azw zegt in Surat Nour: “Wanneer jullie dan huizen binnentreden, geef julliezelf dan de salam, een groet van bij Allah, gezegend en goed.

Zo maakt Allah jullie de Tekenen duidelijk. Hopelijk zullen jullie begrijpen.” Allah azw zegt hier geef julliezelf de salaam omdat wanneer je een ander de salam geeft hij of zij jou de salaam ook geeft en op deze manier heb jij jezelf de salam gegeven.

Wanneer jij dus een huis binnen gaat geef de mensen daar dan de vredesgroet. Allah de Verhevene heeft ons de etiquette geleerd van het binnentreden van andermans huizen of winkels en de noodzaak van de salaam geven. Op deze manier kunnen wij naar binnen en buiten gaan op een correcte wijze. Allah azw zegt: “O jullie die gelovigen! Ga geen huizen binnen behalve jullie eigen huizen, totdat jullie toestemming hebben gevraagd en de salam hebben gegeven aan haar bewoners.

Dat is beter voor jullie, hopelijk zullen jullie je laten vermanen.” Ibn Katheer rahimahollah zegt in zijn interpretatie van dit vers: “Dit is de etiquette van de Islam, die Allah zijn gelovige heeft opgelegd, om toestemming te vragen, en hij beval hen om geen andere huizen dan hun huizen binnen te gaan totdat zij toestemming hebben gekregen.

Daarna dienen zij de salam te geven. Wanneer na drie keer toestemming vragen geen gehoor wordt gegeven dient men weg te gaan.” Abu Hurayrah r.a. overlevert dat de Profeet sws zei: “Allah schiep Adam met een lengte van ongeveer 30 meter lang. Toen hij hem had geschapen zei hij: Ga en geef de salaam aan die groep engelen die daar zit en luister wat zij jou als antwoord geven, want dat zal jouw begroeting zijn en van jouw nageslacht.

Adam a.s. zei: Assalamo Alaykom zei antwoordden: “Assalamo Alaikom warahmatolah” Beste gelovigen, Allah azw zegt: “En wanneer jullie met een groet begroet worden, groet dan met een betere dan deze terug of beantwoord hem op gelijke wijze. Voorwaar, Allah stelt de afrekening over alle zaken op.” Een man passeerde de de Profeet sws terwijl hij met een paar anderen zat en zei: ” As-Salaam alaikum (vrede zij met jullie).” De Profeet (sws zei: “(Hij zal) tien hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa rahmatuAllaah (vrede zij met jullie en de Genade van Allah).” De Profeet sws zei : “(Hij zal) twintig hasanat (krijgen).” Een andere man passeerde en zei: “As-Salaam alaikum wa RahmatuAllaahi wa Barakaatuh (vrede zij met jullie en de Genade en Zegeningen van Allah).” De sws zei: “(Hij zal) dertig hasanat (krijgen).” De volgende overlevering laat zien dat het geven van de salaam één van de beste daden is.

Abdullah ibni Omar r.a. overlevert dat er een man vroeg aan de Profeet sws : “Wat is de beste daad van een moslim?” De Profeet sws zei: ” Anderen voeden en anderen begroeten met Salaam, zowel degenen die jij kent als degenen die jij niet kent.” Eén van de namen van Allah is “al-Salām”, wat staat voor “de Schenker van vrede”.

Het zeggen van assalamo alaykom warahmatollahi wabarakatuh is tevens een vorm van herinnering aan Allah de Verhevene, zo daalt ook de barakah neer bij het noemen van de Naam van Allah azw, namelijk Assalam. De Profeet sws zegt in een overlevering van Abu Hurayrah: “Wanneer één van jullie zijn broeder ontmoet, moet hij hem de salaam geven en als hij hem daarna ziet nadat er een boom, muur of rots tussen hen beiden is geweest, dient hij hem weer de salaam te geven.” Op deze manier waren de sahaba diegene die elkaar altijd begroetten, en hun tong op deze manier bezig was met de salaam uit te spreken en zo was hun leven vol met salam.

 1. Toen onze Boodschapper sws in Medina kwam, zei hij tegen haar bewoners: ” O mensen, verspreidt de vrede, schenkt het voedsel en verricht de salaat terwijl de mensen slapen, dan zullen jullie het Paradijs betreden in vrede”,
 2. Deze vredige woorden creëren ruimte voor ontmoeting en roepen op tot verbondenheid tussen mensen onderling, ongeacht hun etnische achtergronden en levensbeschouwing.
You might be interested:  Que Faire Avec Un Blanc D'Oeuf

Deze uitspraak van de profeet Mohammed sws ontwikkelt een beschaving op basis van pluralisme en rechtvaardigheid. In een andere hadith zegt de Profeet salla Allahu ‘alayhi wa salaam: “De moslim heeft zes rechten op een andere moslim: de eerste is wanneer je hem ontmoet groet hem dan met de salaam.” Onze Profeet sws heeft ons gewaarschuwd voor het negeren of verlaten van je broeder of zuster, in een overlevering zegt hij sws: “Het is voor een moslim niet toegestaan om zijn broeder meer dan drie dagen te negeren, waarbij ieder van hen zich afwendt wanneer zij elkaar treffen.

 • De beste van hen is degene die de vredesgroet het eerst geeft.” Kortom, het uiten van de vredesgroet is een belangrijke daad voor een gelovige.
 • Het staat symbool voor rust en vertrouwen.
 • Om die reden moeten we alle gelovigen die we tegenkomen – ook als we ze niet kennen – begroeten met ‘Assalāmu ʿalaykum,’ oftewel: ‘Moge de vrede van Allah met jou zijn.’ Daarmee spreken we tegelijkertijd ook een dua uit.

Het begroeten met de vredesgroet neemt ook eventuele haatgevoelens weg en bevestigt het ook de onderlinge broederschap. Immers, het begroeten van iemand met een glimlach op je gezicht verwijdert onderlinge vijandigheid. Het verenigt de harten en bevordert de onderlinge verhoudingen.

Wat mag niet van Allah?

Religieuze maaltijdgewoontes De islam legt moslims speciale richtlijnen op waaraan ze zich moeten houden. Twee termen zijn daarbij belangrijk: halal en haram, Halal (Arabisch voor ‘rein, toegestaan’) geeft aan wat voor moslims toegestaan is en haram (Arabisch voor ‘onrein, verboden’) wat verboden is.

vleesproducten uit ritueel geslachte geoorloofde of toegestane soorten etenalle groenten, fruit, brood en andere graansoorten etenvasten tijdens de ramadaneten delen met anderen

Alles wat haram is, kunnen moslims niet eten of doen. Bijvoorbeeld:

varkensvlees, alcoholische dranken en niet-ritueel geslachte vleesproductenproducten afgeleid van varkens, zoals gelatine uit varkensbeenmergspecifieke soorten zeevruchten, afhankelijk van de islamitische leerschool die jouw klant volgt, voorbeelden van deze zeevruchten zijn: mosselen, garnalen, oesters, zeekreeften en krabbenvoedsel en drank tijdens de ramadan tussen zonsopgang en zonsondergang

Belangrijk om weten! Er is uiteraard een verschil tussen religieuze en culturele invloeden, Qua religieuze eetgewoonten kennen islamitische landen overeenkomsten in de do’s en dont’s (zie hierboven). Qua culturele eetgewoonten zijn er grote verschillen tussen bijvoorbeeld Turkije en Marokko omwille van o.a.

 1. Klimaat en geografie maar ook omwille van plaatselijke tradities.
 2. Zo worden in bepaalde streken van Turkije zeevruchten als onrein beschouwd en niet gegeten.
 3. Het kan dat landen in eenzelfde regio sterk overeenkomen qua culturele eetgewoonten maar niet qua religieuze invloeden.
 4. Zo eten ze in Israël gelijkaardige producten als in Libanon of Griekenland, maar volgens andere religieuze spijswetten klaargemaakt (halal of koosjer).

Tijdens de ramadan of islamitische vastenperiode onthouden moslims zich van eten, drinken en geslachtsgemeenschap van net vóór zonsopgang tot zonsondergang. De ramadan vindt plaats tijdens de negende maand van de islamitische kalender. Tijdens de nachten van de ramadan worden 2 tot 3 maaltijden geserveerd.

De ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest – dat 3 dagen duurt – waar moslims in groep uitgebreid en vooral zoet eten. Goed om te weten: deze tips zijn gericht op mensen die deelnemen aan de ramadan, maar ze geven jou als gezondheidsprofessional of medewerker van een sociale voedselvoorziening ook een beter inzicht in hoe je patiënten of klanten op een gezonde manier deze uitdaging kunnen aangaan.

Het is misschien een idee om deze tips ergens op te hangen in jouw voedselvoorziening, diëtistenpraktijk of wijkgezondheidscentrum tijdens de periode van de ramadan. Het concept van ‘halal’ roept soms vragen op. Voor gezondheidsprofessionals en medewerkers van sociale voedselvoorzieningen is het niet altijd even duidelijk wat precies halal is en wat niet.

Een belangrijke vraag is: hoe strikt moet je het concept ‘halal’ afbakenen, Dit kan sterk verschillen van patiënt tot patiënt of van klant tot klant. Kijk je ‘enkel’ naar de ingrediënten, bv. geen gelatine op basis van varkensbeenderen, geen varkensvlees, geen alcohol Of kijk je bv. ook naar het wel/niet halal zijn van de slachtingsmethode? Sommige moslims zullen rundvlees dat niet halal geslacht is wel eten, anderen niet.

Vegetarische voedingsmiddelen zijn vaak interessant, omdat alle groenten, fruit, brood en andere graansoorten halal zijn. (Specifieke soorten) zeevruchten zijn voor sommige moslims halal, voor anderen niet. Dat hangt af van welke leerschool binnen de islam zij volgen.

Wat moet je zeggen als iemand je condoleert islam?

Wat te zeggen als iemand je condoleert? – Meander Uitvaartbegeleiding | Hoe kunt u iemand condoleren? Overlijden melden: 24 uur per dag bereikbaar Overlijden melden: 24 uur per dag bereikbaar Om erachter te komen welke manieren er zijn om iemand te condoleren, kunt u uzelf de vraag stellen: Hoe condoleer ik iemand? De meest voorkomende manieren zijn een schriftelijke of persoonlijke condoleance.

 1. Een schriftelijke wordt voornamelijk gedaan wanneer u iets verder van de nabestaanden af staat.
 2. Het is daarbij belangrijk om een handgeschreven boodschap te sturen en niet enkel het voorgedrukte kaartje opstuurt.
 3. Verder is de invulling volledig persoonlijk, u kunt precies opschrijven wat u wilt.
 4. Weet u niet wat u moet opschrijven? Dan zou u dat kunnen vermelden in uw condoleance, elk bericht is namelijk waardevol voor de nabestaanden.

Wanneer u dichterbij de nabestaanden staat, kunt u deze ook persoonlijk condoleren. U kunt dit doen door bijvoorbeeld naar de uitvaart van de overledene te gaan. Is de overledene iemand in uw eigen familie of vriendenkring? Dan kunt u nog eerder condoleren door bijvoorbeeld een bezoek te brengen aan de,

 1. U kunt dan op een persoonlijke manier de nabestaande condoleren.
 2. De belangrijkste regel die er is wanneer u iemand persoonlijk condoleert is: laat uw gevoel spreken.
 3. Wanneer u dat doet, zal de rest vanzelf komen.
 4. Het is soms erg spannend om de nabestaanden te condoleren met het verlies.
 5. De woorden ‘’Gecondoleerd met het overlijden van.» is een zin die ten alle tijden gepast is.

Het is daarnaast ook mogelijk om aan te geven hoe erg u het vindt dat is overleden of haalt u verschillende herinnering of anekdotes van de overledene aan. Er is dus geen standaard advies wat u precies moet zeggen als u iemand condoleert, het gaat erom dat u uzelf comfortabel en goed voelt.

Weet u echt niet wat u moet zeggen tegen de nabestaanden? Benoem dit dan eerlijk, want ook dit zal gewaardeerd worden. Onthoud daarbij dat u niet de nabestaanden moet proberen te vermijden uit angst om iets verkeerds te zeggen. Zolang u uw medeleven wilt uiten, is er niks fout en zal dit de nabestaanden helpen in hun, Nederland is een multicultureel land, waardoor de kans bestaat dat er iemand overlijdt met een andere religie of achtergrond.

Per religie zijn er verschillende verwachtingen waar u zich aan kan houden als u de nabestaande wilt condoleren. Zo is het binnen de Caribische gemeenschap een plicht om op rouwbezoek te gaan en de nabestaanden te condoleren.

 • Wilt u iemand binnen de Islamitische gemeenschap condoleren? Dan kunt u dit doen door op de gewone manier te condoleren, echter kunt u dit ook in het islamitsch doen.
 • U zegt dan ‘Inna lillahi wa inna ilayhi raji’oen’ wat letterlijk betekent: ‘Voorwaar, wij behoren tot Allah, en voorwaar tot Hem keren wij terug.’.

Binnen het Jodendom staat de overledene tot de begrafenis centraal, na de begrafenis krijgen de nabestaanden pas de aandacht. Dit zijn slechts enkele voorbeelden van Wilt u meer informatie over afscheidsrituelen bij andere religies? Neem dan vrijblijvend contact met ons op via of Liefde voor geïnspireerd Brenda Koper het vak, door mensen Luisteren en meedenken Noah Siebrand Zorgen en verzorgen Dieke Horzelenberg Begrijpen en inspireren Ilse Lorist Een stap voor of uw achtervang Timo Hartsuiker : Meander Uitvaartbegeleiding | Hoe kunt u iemand condoleren?

Wat zeg je als je weggaat islam?

 • |
 • 21:02
 • Den Haag | Maghrib

Manieren van groeten 19 augustus 2007

 1. Moslims groeten elkaar door te zeggen: “Assalamoe c alaikoem wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent in het Nederlands: “Vrede zij met jullie, zo ook de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.”
 2. Wie gegroet wordt, kan het volgende terugzeggen: “Wa c alaikoem salaam wa rahmatoellahi wa barakaatoeh.” Dit betekent in het Nederlands: “Vrede zij ook met jullie, en de Barmhartigheid van Allah en Zijn zegeningen.” Bij het groeten houden wij het dus niet alleen maar bij zwaaien, maar wij spreken het ook uit.
 3. Degene die rijdt, groet degene die loopt. Degene die loopt, groet degene die staat. Een kleine groep mensen groet een grote groep mensen en de jongeren groeten de ouderen.
You might be interested:  Douleur Muscle Fessier Que Faire

:

Wat zeg je terug op Alhamdulillah?

 • Vraag:
 • Kunt u mij uitleggen waarom moslims ‘Alhamdoelillaah’ zeggen nadat ze niezen?
 • Antwoord:
 • Alle lof zij Allah.

Het is bewezen in de overlevering van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Allah houdt van het niezen en heeft een afkeer van het gapen. Dus als iemand van jullie niest en Allah prijst (door Alhamdoelillaah te zeggen), dan is het een verplichting voor iedere moslim die hem hoort om ‘YarhamoekAllaah’ (Moge Allah jou genadig zijn) tegen hem te zeggen.

En het gapen is van de Shaytaan. Dus als iemand van jullie de drang voelt om te gapen, dan dient hij dat zoveel mogelijk te onderdrukken. Want wanneer iemand van jullie gaapt, lacht de Shaytaan hem uit.” (al-Boekhaarie) Het is tevens overgeleverd van Aboe Hoerayrah dat de Profeet (vrede zij met hem) heeft gezegd: “Wanneer iemand van jullie niest, laat hem dan ‘Alhamdoelillaah’ zeggen, en laat zijn broeder of metgezel (die hem dit hoort zeggen) ‘YarhamoekAllaah’ zeggen.

En als hij ‘YarhamoekAllaah’ tegen hem zegt, laat hem (dan) ‘Yahdiekoemoellaah wa yoesliha baalakoem’ (moge Allah jou leiden en je zaken rechtzetten) zeggen.” (al-Boekhaarie) Anas verhaalde dat twee mannen niesden in het bijzijn van de Profeet (vrede zij met hem), waarna hij (vrede zij met hem) tegen de één ” YarhamoekAllaah” zei, maar tegen de ander niet.

 1. (al-Boekhaarie)
 2. Aboe Moesa al-Ash c arie verhaalde dat de Profeet (vrede zij met hem) zei: “Wanneer iemand van jullie niest en Allah prijst, zeg dan ‘YarhamoekAllaah’ tegen hem, maar als hij Allah niet prijst, zeg het dan niet.”
 3. (Moeslim)

Het niezen brengt een persoon de zegen van verlichting door het vrijgeven van dampen die opgesloten zaten in het hoofd. Als die dampen daar zouden blijven, dan zou dat pijn en ziekte bij hem veroorzaken. Om deze reden leert de Islam ons om Allah te prijzen voor deze zegening en voor het feit dat ons lichaam nog steeds intact is na deze schok die het hevig schudde.

Want het niezen veroorzaakt een storende beweging in het lichaam. De oorspronkelijke betekenis van het woord Tashmiet – dat hier wordt vertaald met het zeggen van ‘YarhamoekAllaah’ – is om iemand te vertellen zich te verheugen op de tegenspoed van een ander. Over het woord Tashmiet in deze context is gezegd: “Dit is het aan een ander vertellen zich blij te voelen, omdat hij de Shaytaan heeft vernederd door Allah te prijzen voor de zegening van het niezen en de daarbij gepaard gaande zaken die Allah liefheeft.” Wanneer een persoon Allah gedenkt en Hem prijst, dan ergert hij de Shaytaan hier op verschillende manieren mee.

Bijvoorbeeld de handelwijze van het niezen zelf; Allah houdt ervan, degene die niest die prijst Allah hiervoor, de moslims smeken om genade voor de niezende en hij smeekt hen weer om geleid te worden. Dit alles kwelt de Shaytaan en maakt hem nijdig. De moslim wordt dus verteld om zich te verheugen over deze ergernis van zijn vijand (de satan).

 1. Het smeken om genade voor degene die niest wordt Tashmiet genoemd, omdat het impliceert dat hij zich verheugd moet voelen over de ergernis van zijn vijand.
 2. Dit is een goede betekenis die de mensen in gedachten moeten houden wanneer zij niezen of ‘YarhamoekAllaah’ zeggen tegen degene die niest.
 3. Ook dienen zij de gunst van het niezen voor het lichaam en de geest te waarderen, en te begrijpen waarom Allah het liefheeft.

Alle lof behoort toe aan Allah, want Hij is de Meest Vrijgevige en Verheven. De geleerde Ibn Moeflih al-Hanbalie heeft overgeleverd dat Imam Ibn Hoebayrah heeft gezegd: “Ar-Raazie verhaalde van sommige artsen: “Niezen is geen symptoom van het begin van ziekte, tenzij het gepaard gaat met slijmvliesontsteking.” Ibn Hoebayrah zei: “Als een persoon niest, dan is dit een teken van een goede gezondheid, gezonde spijsvertering en fysieke kracht.

 1. Daarom zou hij Allah moeten prijzen.
 2. Dit is de reden waarom de Boodschapper van Allah (vrede zij met hem) ons beval om Allah te prijzen.” Het is tevens belangrijk om te weten dat de moslim zich moet houden aan de teksten en daarnaar moet handelen, zonder te veel moeite te doen om precies te begrijpen waarom een tekst iets beveelt of verbiedt.

Hij moet geloven dat Allah de Alwijze en de Alwetende is. Hij Die Zijn dienaren niets voorschrijft, tenzij het in hun voordeel is, zowel in deze wereld als in het Hiernamaals. Zelfs wanneer dit hun voorstellingsvermogen te boven gaat en sommige mensen een deel van de wijsheid begrijpen die er achter schuilt, terwijl anderen het nooit zullen weten.

Asked By: Benjamin Davis Date: created: Sep 11 2023

Wat zegt islam over vlees

Answered By: Wallace Bryant Date: created: Sep 11 2023

Dieren die bestemd zijn om als voedsel te dienen moeten goed behandeld worden en een natuurlijk leven leiden. Ze moeten bovendien op respectvolle en pijnloze wijze worden geslacht. Wordt aan die eisen voldaan, dan is hun vlees halal (rein) en mogen moslims het eten.

Wat moet je zeggen voor Woedoe?

Ritueel – De woedoe is altijd naar het Soenna (voorbeeld van profeet Mohammed). Eerst maakt een moslim een intentie (voornemen van gehoorzaamheid aan Gods wil) en daarna zegt hij: Bismi Allahi a Rahmanir a Rahiem (In de naam van Allah, de Barmhartige, de Genadevolle).

 1. Het wassen van de handen Drie keer de handen grondig wassen.
 2. Het spoelen van de mond De mond wordt drie keer gereinigd. Men neemt een handjevol water in de rechterhand, waarbij de tanden door eroverheen te wrijven schoon wordt gemaakt met de vingers van de rechterhand. Het is wenselijk voor de randen gebruik te maken van een misvak of tandenborstel.
 3. Het reinigen van de neus Vervolgens worden eveneens drie keer de neusgaten gewassen. Men neemt een handjevol water in de rechterhand en snuift door adem in te halen via de neusgaten. Vervolgens snuit men dit water uit met de linkerhand. Het is aan te raden dat men overdrijft in het opsnuiven, dus met kracht opsnuift. In de vastentijd moet echter niet worden overdreven uit vrees dat het water via de neusholte naar binnen gaat. profeet Mohammed (salla Allahoe 3alaihi wa sallam) heeft gezegd: “Overdrijf bij het opsnuiven, behalve als je vast.” (Overgeleverd door Aboe Dawoed en goed gekwalificeerd door Al-Albaanie in Sah’ih’ Aboe Daawoed)
 4. Het wassen van het gezicht Daarna wordt het gezicht drie keer gewassen, van voorhoofd tot kin en van oor tot oor. Een dichtbehaarde baard mag bevochtigd worden.
 5. Het wassen van de onderarmen Vervolgens worden de armen drie keer tot aan de ellebogen gewassen. Men begint met de rechterarm.
 6. Het vegen over het hoofd Hierna veegt men met de palm van beide handen een keer over het hoofd. Dat doet men door te beginnen bij het voorhoofd en te eindigen bij het einde van de haargroei op de nek. Vervolgens gaat men weer met de handpalmen terug tot het voorhoofd. Dit doet men één keer.
 7. Het wassen van de oren Dan worden de oren gewassen. Met de wijsvinger maakt men de binnenkant schoon en met de duim de buitenkant van de oren. Ook dit doet men één keer.
 8. Het wassen van de voeten Ten slotte wast men de voeten tot aan de enkels drie keer. Men begint met de rechtervoet.

Verschillende overleveringen maken duidelijk dat onder bepaalde voorwaarden ook over de schoenen of sokken gestreken mag worden. Aan het einde van de kleine wassing zegt een moslim: “Ash’hadoe an laa ilaha illa Allahoe wahdahoe la sharieka lah wa ash’hadoe anna Mohammadan ‘abdoehoe wa rasoeloeh” (Ik getuig dat er geen andere godheid is dan Allah, De Enige, die geen deelgenoten heeft, En ik getuig dat Mohammed Zijn dienaar en profeet is.

 • Allaahoema dj’alnie mina a-ttawaabiena wa dj’alnie miena al-moetatahirien” (Allah, laat mij behoren tot degenen, die berouw tonen en zich reinigen).
 • Het is een plicht voor degene die de kleine wassing verricht om zijn ledematen in deze volgorde te doen.
 • Men mag het wassen van de daarop volgende ledemaat niet vertragen; zodanig dat het vorige ledemaat droog is.

Het is toegestaan ledematen achteraf te drogen. Hierbij begint men weer met de rechterledematen.

Asked By: Louis Morgan Date: created: May 07 2023

Wat zegt islam over eten

Answered By: Carl Peterson Date: created: May 07 2023

Voeding & de islam: wat mag je wel en niet eten? Grootkeukens en zorgrestaurants De Nederlandse gezondheidszorg wordt, net als het straatbeeld, steeds diverser. Door de instroom en vergrijzing van migranten krijgt de zorg in toenemende mate te maken met mensen uit verschillende landen en allerlei verschillende religies.

Voorbeelden van religies zijn de islam, het jodendom en het hindoeïsme. Deze religies hebben allemaal hun eigen kenmerken en regels. Met name op het gebied van voeding. Het is daarom heel belangrijk dat je als zorgverlener hiervan op de hoogte bent. Maar wat mag je nu wel en wat mag je nu niet serveren? Wij leggen het je uit! Alle religies hebben allemaal hun eigen kenmerken en regels.

You might be interested:  Que Manger Quand On Est Constipé

Een aantal van die regels, die bij iedere religie terugkomen, zijn de spijswetten. Dit zijn wetten die beschrijven welke voedingsmiddelen verboden zijn, maar ook welke toegestaan zijn. In de islam wordt voedsel verdeeld in drie groepen: halal, haram en makruh.

Halal (betekent rein): toegestaan voedsel Haram (betekent onrein): verboden voedsel Makruh: voedsel dat gegeten mag worden, hoewel moslims er niet toe worden aangemoedigd.

Toegestaan is al het voedsel dat niet nadrukkelijk verboden is. Een aantal producten worden speciaal aanbevolen: honing (vanwege de genezende kracht), dadels, zoetigheid, zeedieren (behalve ongeschubde en aasetende dieren zoals krabben en zee-egels), melk, vlees en plantaardige olie zoals olijfolie.

Moslims mogen wel vlees eten van runderen, kalveren, geiten, schapen en pluimvee. Deze dieren zijn als ze goed worden geslacht Halal. Bij de rituele slachting worden de slokdarm, luchtpijp en twee halsslagaders van het dier in één keer en snel doorgesneden. Op deze manier kan het (onreine) bloed zoveel mogelijk wegvloeien en lijdt het dier zo weinig mogelijk pijn.

Bij deze slachting spreekt men de naam van Allah uit want alleen hij heeft het recht om leven te geven en te nemen. Alleen mannen mogen ritueel slachten; zij dienen zichzelf vooraf ritueel te reinigen.

Varkensvlees Varkensvlees en vlees van vleesetende dieren. Het varken is een alleseter en daardoor een onrein dier in de ogen van moslims. Orthodoxe moslims zullen ook geen producten eten of gebruiken die afkomstig zijn van een varken (bijvoorbeeld varkensvet, gelatine of borstels van varkenshaar). Verder vermijden ze producten en voorwerpen die met iets van een varken in aanraking kan zijn geweest. Bloed In welke vorm dan ook. Dit geldt ook voor bloedvattende gerechten, bijvoorbeeld biefstuk of ander vlees dat niet doorbakken is. Gelei Producten zoals gelei, waarin gelatine zit. Voorbeelden: verschillende soorten snoep en vlaaien. Dierlijke producten Dierlijke producten die afkomen van een niet-ritueel geslacht dier of een verboden dier verwerkt zijn (behalve roomboter). Bepaalde kaassoorten Kaas bevat het bestanddeel stremsel. Dit is afkomstig uit de maag van een kalf dat niet halal geslacht is.

Que Veut Dire Inchallah De Islam kent net als het christendom een vastenperiode, de Ramadan. Tijdens deze periode mag er tussen zonsopgang en zonsondergang mag er niet gegeten en gedronken worden. De Ramadan wordt afgesloten met het Suikerfeest, dat drie dagen duurt. Elke moslim zal naar zijn eigen oordeel met de regels en voorschriften omgaan.

Wat zeg je in het Arabisch als iemand dood is?

Wil je op een islamitische manier condoleren? Dan kun je een van de onderstaande islamitische smeekbedes (dua) gebruiken. ‘ A3thama Allahoe adjrak wa ah’sana a3zaa’ak wa ghafara limayyitik. ‘ ‘Moge Allah je beloning vermeerderen, de rouwperiode vergemakkelijken en de overledene vergeven.

Wat betekent Allah y Barek fik?

‘Allah y barak fiek’ is een Arabische uitdrukking die ‘Moge Allah jou zegenen’ of ‘Moge Allah genade op jou hebben’ betekent. Het wordt vaak gebruikt als een manier om iemand te bedanken of om iemand succes toe te wensen.

Wat is Subhanallah?

Wat betekent Subhanallah? Subhanallah betekent “Glorie zij Allah”. Vaak gebruikt om Allah te prijzen voor Zijn genade in tijden dat je het het minst verwacht. Het getuigt van het feit dat niets onmogelijk is bij Allah.

Wat is het verschil tussen mashallah en Inshallah?

Etymologie – De letterlijke betekenis van Mashallah is “wat God heeft gewild”. Het wordt gebruikt om te zeggen dat er iets goeds is gebeurd. Inshallah, letterlijk ‘als God het gewild heeft’, wordt op dezelfde manier gebruikt, maar heeft betrekking op een toekomstige gebeurtenis. “Masha Allah” kan worden gebruikt om iemand te feliciteren, bijvoorbeeld bij een verjaardag,

Hoe antwoorden op Inshallah?

Wat te antwoorden op Inchallah? – Als een persoon je een du’a (aanroeping) doet met “Insha’Allah”, dan kun je “Allahouma Amine” of “Amine” antwoorden. Anders wordt het vaak beantwoord met “Barak Allahou Fik”. : Wat is de betekenis van Inshallah?

Asked By: Bernard Gray Date: created: May 21 2023

Wat moet je zeggen na Allah

Answered By: Gavin Bailey Date: created: May 22 2023

Uitleg van de vaak gebruikte Islamitische termen en zinnen LET OP! Dit artikel is niet gepubliceerd en kan dus nog fouten bevatten. NIETS OVERNEMEN. Meest gebruikte Islamistische termen (Arabisch-Nederlands) Veel ‘nieuwe’ moslims of moslims die geen Arabisch verstaan hebben behoefte aan een snelle uitleg van de meest gebruikte Islamitische termen.

 • Wanneer zeg je bijvoorbeeld Bismillah? Hieronder een uitleg.
 • As-Salaam u Aleykum : (Vrede zij met u) Vredesgroet aan medemoslims.
 • De medemoslims reageren terug met ‘Wa Aleykum Salaam’ of met ‘Wa Aleykum Salaam wa Rahmatu Allahi wa Barakatoeh’ (langere versie).
 • Bismillah: (In Naam van Allah) Dit wordt eigenlijk aan het begin van elke handeling gezegd.

Bijvoorbeeld voor het eten. Voluit is het ‘Bismillah Al Rahman Al Raheem’, wat betekent: ‘In Naam van Allah, de meest Barmhartige, de meest Genadevolle’. Maa Sha Allah : (Wat Allah wilt) LET OP DE SPATIES! Dit zeg je wanneer je bewondering hebt voor een iets of iemand.

 • In Sha Allah : (Als Allah het wilt) LET OP DE SPATIES! Wanneer je je iets hebt voorgenomen of wilt gaan doen, vergeet dan nooit In sha Allâh te zeggen.
 • Alhamdulillah : (Alle dank aan Allah) Dit is een uitdrukking van dankbaarheid aan Allâh.
 • Men kan dit zeggen in vele situaties.
 • Bijvoorbeeld wanneer iemand vraagt hoe het met je gaat, wanneer men je een complimentje geeft, in de plaats van applaudisseren enzovoorts.

Ya Allah!: (O Allah) “O Heer”, roep de Heer aan, bijvoorbeeld wanneer je een smeekbede wilt verrichten. Allahu Akbar: (Allah is de Grootste) Tijdens het gebed zeggen wij dit erg vaak. Dit wordt ook wel de ‘Takbier’ genoemd (vergroting). Astagfirullah: (Ik vraag Allah om vergeving) Hierbij vraag je vergiffenis aan Allah.

 1. Meestal wordt het gebruikt na iets slechts gehoord, gezien of gedaan te hebben.
 2. Ameen: (Amen, Oh heer, beantwoord mijn gebed) Acceptatie, bijvoorbeeld na een smeekbede (du3a).
 3. Djazak Allah (ghairan): (Moge Allah je belonen (met het beste)) Dit zeg je wanneer je iemand wil bedanken die iets goeds gedaan heeft voor jou.

Het antwoord hierop is Wa iyaak (En jou) Barak Allahu Fiek: (Moge Allah je zegenen) Dit zeg je wanneer iemand iets goeds gedaan heeft voor jou. Het antwoord hierop is Wa Fieka BarakAllâhoe (En moge Allâh jou zegenen) Subhan Allah: (Verheven is Allah) Met dit woord geef je een blijk van verbazing over een bepaald iets.

Allahoe ‘A3lem: (Allah weet het beter) Wanneer er twijfel is in een zaak, en je komt er niet uit zeg je Allahoe ‘Alim; Hij is immers de Alwetende! E3odoe billah (minna shaytani radjiem): (Ik zoek mijn toevlucht bij Allah (tegen de vervloekte satan)) “En wanneer satan jou het kwade influistert, zoek dan je toevlucht bij Allah.

Voorwaar, Hij is Alhorend, Alwetend.” – Koran 3/134. La Hawla wa Laa Quwwata Illa Billah: (Er is geen macht noch kracht buiten dat van Allah) Dit zeg je o.a. wanneer je boos bent, mooie of erge dingen ziet. Rahimahu Allah: (Moge Allah hem (of haar) genadig zijn) Nadat we de naam van een moslim(a) opnoemen terwijl diegene dood is.

Subhanahu wa Ta3ala: (Glorieus en Verheven is Hij) Dit kan gezegd worden om Allaah te prijzen en te verheerlijken. Salla Allahu 3alayhi wa Sallam: (De vredesgroeten en de prijzingen van Allaah zijn met hem) Dit wordt gezegd na het noemen van de naam van de profeet Mohammed. (Salla llahoe ‘Alayhie Wa Sallam).

Ook wel afgekort als (vzmh/vrede zij met hem) 3alayhi Salaam: (Vrede zij met hem) Dit wordt doorgaans gezegd uit respect na het noemen van bijvoorbeeld een (andere) profeet of engel. Radia Allahu 3anhu: (Moge Allaah tevreden met hem zijn) Dit wordt gezegd na het noemen van b.v.

 • Een Metgezel van de profeet (Salla Allahoe ‘Alayhie Wa Sallam).
 • Inna Lillahi wa inna Ilayhi Radji3oen : (Wij behoren tot Allâh en tot hem keren wij terug) Dit zegt men wanneer ons een ramp treft, zoals bijvoorbeeldbij het stervern van een broeder of zuster.
 • Dus wanneer men condoleert.
 • PS: De ‘3′ (‘ ع ‘ ‘ العين ‘ ) spreek je uit als een zware ‘h’, vanuit de achterkant van je ke el.

Wordt ook wel geschreven als ‘ ‘ ‘ en ‘c’. Deze letter komt bijvoorbeeld voor bij “E3odoe billah”. PS: De bovenstaande uitleg geldt over het algemeen; het zijn dus slechts voorbeelden van situaties waarin de uitspraak doorgaans wordt gedaan. Er zijn ook andere momenten waarin men de uitspraken kan doen.

Asked By: Albert Wood Date: created: Aug 16 2023

Wat zeggen na Alhamdulillah

Answered By: Edward Jenkins Date: created: Aug 17 2023

Waarom zeggen we “Yerhamukellah” wanneer iemand niest en wat betekent dit? – Elhamdulillah zeggen wanneer iemand niest, is sunnet, Onze Profeet (saw) heeft hierover het volgende gezegd: “Allah houdt van niezen, maar niet van gapen. Wanneer iemand niest en vervolgens Elhamdulillah (Alle lof aan Allah) zegt, behoren de moslims die dit horen te reageren met Yerhamukellah (Moge Allah genadig met je zijn).

Gapen is van de duivel. Om deze reden behoort de persoon die de behoefte voelt te gapen, dit zoveel mogelijk tegen te gaan. Want wanneer één van jullie gaapt, lacht de duivel hierom.” Om deze reden is het sunnet om Elhamdulillah te zeggen. Wanneer iemand niest en Elhamdulillah zegt, behoort men dus met Yerhamukellah te reageren, en dit wordt ‘tesmit’ genoemd.

De ummet is het hierover eensgezind. Dit wordt als een belangrijke omgangsnorm gezien binnen de Islam. Sommige imams van de Zahiri en de Maliki-wetschool zien het als een verplichting voor iedereen om te reageren wanneer iemand Elhamdulillah zegt. Kadi İyaz heeft zelfs aangegeven dat de perspectief van İmam Malik over ‘tesmit’, algemeen meer geaccepteerd is.

Related Question Answers